| امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403

برگزاری جلسه کمیته رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

برگزاری جلسه کمیته رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان:جلسه کمیته رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان با حضور اعضای این کمیته  تشکیل شد

در این جلسه موارد متعددی از جمله تعیین تکلیف بیمه های مسئولیت مدنی ،تکمیلی و حوادث ،انعقاد قرارداد با فروشگاه ها و مراکز رفاهی و ورزشی ،توسعه همکاری های مشترک با بانک های طرف قرارداد کانون برای برخورداری از تسهیلات آنان مطرح و مقرر شد اعضای کمیته ،موارد مطروحه را پیگیری نمایند 

همچنین در این جلسه از بین تقاضاهای دریافتی  از کارشناسان  برای دریافت وام ضروری به حکم قرعه ۲۱ نفر انتخاب که  منتخبان برای اخذ   یک میلیارد ریال تسهیلات  به بانک توسعه تعاون معرفی خواهند شد 


ضمنا متقاضیان خرید و تجهیز دفتر به تعداد ده نفر و به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال 
به بانک ملی معرفی شدند

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS