| امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403

هیأت رئیسه های گروه ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

گروه چهار : امور مالی
منوچهر اندیشه
عضو هیئت رئیسه حسابداری و حسابرسی
بیشتر

بهروز تجلی
عضو هیئت رئیسه حسابداری و حسابرسی
بیشتر

غلامرضا هندیجانی زاده
عضو هیئت رئیسه حسابداری و حسابرسی
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
غلامرضا مرادی مجد
هیئت رئیسه راه و ساختمان و نقشه برداری
بیشتر

امیرعلی سلطانی باراندوزی
هیئت رئیسه راه و ساختمان و نقشه برداری
بیشتر

هوشنگ زند
هیئت رئیسه راه و ساختمان و نقشه برداری
بیشتر

گروه نه : کشاورزی و منابع طبیعی
عیسی قلی حمزه پور
عضو هیئت رئیسه کشاورزی و منابع طبیعی
بیشتر

محمدحسن طاهرزاده
عضو هیئت رئیسه کشاورزی و منابع طبیعی
بیشتر

گروه یازده : ایمنی و حوادث
رضا سواری
هیئت رئیسه رشته حوادث ناشی از کار
بیشتر

جلال ملتجی
هیئت رئیسه رشته حوادث ناشی از کار
بیشتر

هدایت ترابی میبدی
هیئت رئیسه رشته حوادث ناشی از کار
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS