| امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

رئیس کانون
عبدالحمید حق بین
ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیئت مدیره کانون
محمد حسین پناهی فر
عضو هیئت مدیره
بیشتر

فرزاد اورک
دبیر و عضو هیئت مدیره
بیشتر

عیسی قلی حمزه پور
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
بیشتر

غلامرضا زرگر
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
بیشتر

اعضاء علی البدل
محسن کسائی زاده
بازرس علی البدل
بیشتر

علی نقی فرهنگ
عضو علی البدل هیئت مدیره
بیشتر

عبدالعزیز ساعدی نیا
عضو علی البدل هیئت مدیره
بیشتر

دادستان انتظامی
امیرعلی سلطانی باراندوزی
دادستان
بیشتر

بازرسین کانون
بابک سالم دزفولی
بازرس اصلی کانون
بیشتر

غلامرضا هندیجانی زاده
بازرس اصلی کانون
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS